iPad維修

電池維修

 • 續航力明顯下降,例如從原來可以使用一天,現在只能使用一小時。
 • 充電緩慢或無法充電 。
 • 出現膨脹或變形,可能會損壞iPad。
 • 出現異常的使用狀況,例如突然關機、重啟、或無法開機。
 • 出現異常的電量顯示。

主機板維修

 • 無法開機或開機後無法正常運作。
 • 無法充電或無法保持充電。
 • 無法連接到Wi-Fi或藍牙。
 • 無法使用其他功能。
 • 反覆重新開機。
 • 未使用時異常發熱。

尾插維修 (充電孔)

 • 無法充電。
 • 充電速度緩慢。
 • 充電過程會中斷。
 • 接觸不良。
 • 充電線斷在裡面。

泡水清潔

 • 針對主機板乾燥清潔處理。
 • 已受損零件不會因為清潔就可以功能正常

觸控玻璃

 • 針對少部分機型處理,如果無法單獨更換觸控玻璃,則需要替換包含液晶螢幕的總成。

液晶螢幕

 • 沒有畫面,無法正常顯示畫面。
 • 畫面閃爍

電池、主機板、尾差報價

零件為浮動價格,表格為參考價格,實際依門市現場報價為主
可直接搜尋機身型號查詢

iPad型號機身型號電池維修主機板維修尾差
iPad miniA1432 A1454 A14552,5003,5002,500
iPad mini 2A1489 A1490 A14912,5003,5002,500
iPad mini 3A1599 A16002,5003,5002,500
iPad mini 4A1538 A15502,5004,0002,500
iPad mini 5A2133 A2124 A2126 A21252,5004,0003,500
iPad mini 6A2567 A2568 A21253,5005,5004,000
iPad 5A1822 A18232,5004,5003,500
iPad 6A1893 A19542,5004,5003,500
iPad 7A2197 A2200 A21982,5004,5003,500
iPad 8A2270 A2428 A2429 A24302,5004,5003,500
iPad 9A2602 A2603 A2604 A26052,5004,5003,500
iPad AirA1474 A1475 A14762,5004,0003,500
iPad Air 2A1566 A15672,5004,5003,500
iPad Air 3A2152 A2153 A21543,0004,5003,500
iPad Air 4A2316 A2324 A2325 A20723,5005,5003,500
iPad Air 5A2588 A2589 A25915,5004,000
iPad Pro 9.7A1673 A1674 A16752,5004,5003,500
iPad Pro 10.5A1701 A1709 A18523,0004,5003,500
iPad Pro 11 1thA1980 A2013 A1934 A19794,0004,5004,000
iPad Pro 11 2thA2228 A2068 A2230 A22314,0004,5004,000
iPad Pro 11 3thA2377 A2459 A2301 A24604,0004,5004,000
iPad Pro 12.9 1thA1584 A16523,0004,5003,500
iPad Pro 12.9 2thA1670 A1671 A18213,0004,5003,500
iPad Pro 12.9 3thA1876 A2014 A1895 A19833,5004,5004,000
iPad Pro 12.9 4thA2229 A2069 A2232 A22335,5004,000
iPad Pro 12.9 5thA2378 A2461 A2379 A24625,5004,000

清潔、玻璃、液晶報價

零件為浮動價格,表格為參考價格,實際依門市現場報價為主
可直接搜尋機身型號查詢

iPad型號機身型號清潔觸控玻璃液晶螢幕
iPad miniA1432 A1454 A14558002,5003,500
iPad mini 2A1489 A1490 A14918002,5003,500
iPad mini 3A1599 A16008002,5003,500
iPad mini 4A1538 A15508005,000
iPad mini 5A2133 A2124 A2126 A21258005,500
iPad mini 6A2567 A2568 A212580011,000
iPad 5A1822 A18238002,5004,000
iPad 6A1893 A19548005,500
iPad 7A2197 A2200 A21988003,0004,500
iPad 8A2270 A2428 A2429 A24308003,0004,500
iPad 9A2602 A2603 A2604 A26058003,0004,500
iPad AirA1474 A1475 A14768002,5004,000
iPad Air 2A1566 A15678005,500
iPad Air 3A2152 A2153 A21548006,500
iPad Air 4A2316 A2324 A2325 A20728006,000
iPad Air 5A2588 A2589 A2591800
iPad Pro 9.7A1673 A1674 A16758007,000
iPad Pro 10.5A1701 A1709 A18528007,000
iPad Pro 11 1thA1980 A2013 A1934 A19798007,000
iPad Pro 11 2thA2228 A2068 A2230 A22318007,000
iPad Pro 11 3thA2377 A2459 A2301 A24608008,000
iPad Pro 12.9 1thA1584 A16528007,500
iPad Pro 12.9 2thA1670 A1671 A182180014,500
iPad Pro 12.9 3thA1876 A2014 A1895 A19838006,500
iPad Pro 12.9 4thA2229 A2069 A2232 A22338006,500
iPad Pro 12.9 5thA2378 A2461 A2379 A2462800